[قید]

sooner or later

/ˈsunər ɔr ˈleɪtər/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دیر یا زود

معادل ها در دیکشنری فارسی: دیر یا زود
  • 1.Sooner or later you will have to make a decision.
    1. دیر یا زود مجبور خواهی بود تصمیم بگیری.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان