[صفت]

spent

/spɛnt/
غیرقابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مصرف‌شده تمام‌شده

معادل ها در دیکشنری فارسی: مصروف
a spent matchstick
یک چوب‌کبریت مصرف‌شده

2 خسته و کوفته

معادل ها در دیکشنری فارسی: فرسوده
مترادف و متضاد exhausted
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان