[اسم]

spending

/ˈspɛndɪŋ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 خرج هزینه

معادل ها در دیکشنری فارسی: صرف
  • 1.spending pattern
    1. الگوی هزینه [خرج]
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان