[عبارت]

spend money

/spɛnd ˈmʌni/
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پول خرج کردن

  • 1.I spend a lot of money on my appearance.
    1. من برای ظاهرم خیلی [مبلغ زیادی] پول خرج می‌کنم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان