[اسم]

spellchecker

/ˈspeltʃekər/
قابل شمارش

1 غلط‌یاب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان