[صفت]

spellbinding

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسحورکننده جادوکننده، مجذوب‌کننده

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان