[فعل]

to spellcheck

/ˈspeltʃek/
فعل گذرا
[گذشته: spellchecked] [گذشته: spellchecked] [گذشته کامل: spellchecked]

1 صحت املا را بررسی کردن غلط‌یابی کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان