[صفت]

spellbound

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 مسحور جادوشده، افسون‌شده، مجذوب

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان