[اسم]

strawberry

/ˈstrɔːˌber.i/
قابل شمارش

1 توت‌فرنگی

  • 1. I picked some fresh strawberries today.
    1 . من امروز مقداری توت‌فرنگی تازه چیدم.
  • 2. strawberry ice cream
    2 . بستنی توت فرنگی
  • 3. strawberry jam
    3 . مربای توت فرنگی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان