[اسم]

strife

/straɪf/
قابل شمارش

1 نزاع کشمکش، درگیری

مترادف و متضاد conflict disagreement discord
  • 1. The country was torn apart by strife.
    1 . کشور توسط یک درگیری از هم پاشید.
internecine strife among the nationalities of the empire
نزاعی خونین بین سرزمین‌های امپراطوری
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان