[اسم]

strictness

/ˈstrɪktnəs/
غیرقابل شمارش

1 سخت‌گیری شدت

معادل ها در دیکشنری فارسی: سختگیری
  • 1.the strictness of the gun control laws
    1. سخت‌گیری قوانین کنترل اسلحه
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان