[اسم]

system

/ˈsɪs.təm/
قابل شمارش

1 سیستم نظام

معادل ها در دیکشنری فارسی: جهاز دستگاه سامانه نظام سیستم
مترادف و متضاد method organization structure
 • 1.a central air-conditioning system
  1. سیستم تهویه مرکزی
 • 2.The computer system keeps crashing and no one is able to figure out why.
  2. سیستم کامپیوتری دائما از کار می‌افتد و کسی قادر به فهمیدن دلیل آن نیست.
 • 3.the education system
  3. نظام آموزشی
 • 4.the legal system
  4. نظام قضایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان