[اسم]

system

/ˈsɪs.təm/
قابل شمارش

1 سیستم نظام

مترادف و متضاد method organization structure
 • 1.a central air-conditioning system
  1 . سیستم تهویه مرکزی
 • 2.The computer system keeps crashing and no one is able to figure out why.
  2 . سیستم کامپیوتری دائما از کار می‌افتد و کسی قادر به فهمیدن دلیل آن نیست.
 • 3.the education system
  3 . نظام آموزشی
 • 4.the legal system
  4 . نظام قضایی
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان