[صفت]

teeny

قابل مقایسه

1 ریز بسیار کوچک، اندک

معادل ها در دیکشنری فارسی: نیم‌وجبی نقلی کوچولو
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان