[اسم]

Tess

/tˈɛs/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تس [نام دخترانه] کوتاه شده ترسا یا استر

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان