[صفت]

tertiary

قابل مقایسه
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سومین وابسته به دوران سوم، وابسته به مرحله سوم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان