[اسم]

terry

/ˈtɛri/
غیرقابل شمارش

1 تری (اسم کوچک مردانه و زنانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان