[اسم]

tertiary college

/ˈtɜːrʃieri kɑːlɪdʒ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 آموزش دانشگاهی کالج عالی

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان