[اسم]

thunderstorm

/ˈθʌndərstɔːrm/
قابل شمارش
[جمع: thunderstorms]

1 طوفان تندری

  • 1.On the next day, there was an extraordinary thunderstorm!
    1. روز بعد طوفان تندری فوق‌العاده‌ای در گرفت.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان