[اسم]

Thursday

/ˈθɜrzdeɪ/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پنجشنبه

معادل ها در دیکشنری فارسی: پنجشنبه
on Thursday
(در) روز پنجشنبه
 • 1. The restaurant is always closed on Thursdays.
  1. رستوران همیشه روزهای پنجشنبه تعطیل است.
 • 2. We meet on the second Thursday of every month.
  2. ما در دومین پنجشنبه هر ماه ملاقات می‌کنیم.
last/next Thursday
پنجشنبه گذشته/آینده
 • 1. Are you busy next Thursday?
  1. آیا پنجشنبه آینده سرت شلوغ است؟
 • 2. She started work last Thursday.
  2. او پنجشنبه گذشته کارش را شروع کرد.
Thursday morning/afternoon/night
پنجشنبه صبح/ظهر/شب
توضیحاتی در رابطه با واژه Thursday
واژه Thursday یا پنجشنبه چهارمین روز هفته در تقویم میلادی است. واژه Thursday اسم خاص محسوب می‌شود و همیشه با حرف بزرگ نوشته می‌شود.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان