[اسم]

tightness

/tˈaɪtnəs/
غیرقابل شمارش

1 تنگی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تنگی ضیق
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان