[اسم]

toehold

/tˈoʊhoʊld/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 جای پا محل استقرار پنجه پا

2 مجال نفوذ کم، فرصت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان