[اسم]

toddler

/ˈtɑːdlər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کودک نو پا کودک تازه راه افتاده

معادل ها در دیکشنری فارسی: کودک نوپا
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان