[اسم]

toccata

/təˈkɑːtə/
قابل شمارش

1 قطعه موسیقی سخت با ساز کیبورد برای نشان دادن مهارت نوازنده توکاتا

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان