[اسم]

Todd

/tɑd/
غیرقابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 تاد (اسم کوچک مردانه)

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان