[اسم]

toboggan

/təˈbɑːɡən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 سورتمه [نوعی سورتمه دراز و باریک]

[فعل]

to toboggan

/təˈbɑːɡən/
فعل ناگذر
[گذشته: tobogganed] [گذشته: tobogganed] [گذشته کامل: tobogganed]

2 سورتمه‌سواری کردن

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان