[اسم]

tough competition

/tʌf ˌkɑmpəˈtɪʃən/
قابل شمارش

1 رقابت شدید رقابت سخت

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان