[صفت]

tremulous

/ˈtremjələs/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tremulous] [حالت عالی: most tremulous]

1 لرزان مرتعش

مترادف و متضاد nervous quivering trembling
  • 1.a tremulous voice
    1. یک صدای لرزان
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان