[صفت]

tumid

/ˈtjuːmɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more tumid] [حالت عالی: most tumid]

1 متورم ورم‌کرده

مترادف و متضاد enlarged swollen
a tumid belly
شکمی متورم

2 پرآب‌وتاب پرطمطراق

مترادف و متضاد bombastic pompous
a tumid style of writing
یک سبک نوشتاری پرآب‌وتاب
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان