[اسم]

umbrella

/ʌmˈbrel.ə/
قابل شمارش

1 چتر

مترادف و متضاد brolly parasol sunshade
  • 1. I left my umbrella on the bus yesterday.
    1 . دیروز چترم را در اتوبوس جا گذاشتم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان