[صفت]

uninviting

قابل مقایسه

1 نامطلوب غیر جذاب، ناخوشایند

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان