[فعل]

to violate

/ˈvaɪəleɪt/
فعل گذرا
[گذشته: violated] [گذشته: violated] [گذشته کامل: violated]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نقض کردن تجاوز کردن، تخطی کردن

مترادف و متضاد flout
to violate international law
نقض کردن قوانین بین‌المللی

2 هتک حرمت کردن بی‌حرمت ساختن، بی‌حرمتی کردن

to violate a grave
هتک حرمت کردن به یک قبر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان