[اسم]

violation

/vaɪəˈleɪʃən/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نقض تجاوز، تخطی

معادل ها در دیکشنری فارسی: تجاوز تخطی تخلف نقض
  • 1.Human rights violation
    1. نقض حقوق بشر
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان