[حرف اضافه]

walk-through

/wˈɔːkθɹˈuː/

1 راهنمای گام به گام (بازی ویدیویی)

  • 1.the official walkthrough for ‘Tomb Raider’
    1 . راهنمای گام به گام رسمی برای بازی "مهاجم مقبره"
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان