[اسم]

walking

/ˈwɔː.kɪŋ/
قابل شمارش

1 پیاده‌روی

  • 1. a pair of walking shoes.
    1 . یک جفت کفش پیاده‌روی
  • 2. Walking is good exercise.
    2 . پیاده‌روی ورزش خوبی است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان