[اسم]

walking wounded

/ˌwɔːkɪŋ ˈwuːndɪd/
قابل شمارش

1 مجروحانی که بتوانند راه بروند

  • 1.The walking wounded were treated at the scene of the crash.
    1. مجروحانی که بتوانند راه بروند در صحنه تصادف تحت درمان قرار می گیرند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان