[اسم]

weather forecast

/ˈweð.ərˌfɔːr.kæst/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 پیش‌بینی آب‌وهوا

  • 1.Have you heard the weather forecast for tomorrow?
    1. پیش‌بینی آب‌وهوای فردا را شنیده‌ای؟
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان