[اسم]

weaver bird

/ˈwiːvər bɜːrd/
قابل شمارش

1 مرغ جولا

  • 1.The weaver bird builds large nests by weaving sticks and pieces of grass together in a complicated way.
    1. مرغ جولا با بافتن تکه چوب و علف به صورتی پیچیده برای خود لانه‌هایی بزرگ درست می‌کند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان