[اسم]

Wi-Fi

/ˈwʌɪfʌɪ/
غیرقابل شمارش

1 وای-فای

مترادف و متضاد wireless fidelity wireless networking
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان