[اسم]

wick

/wˈɪk/
قابل شمارش

1 فتیله

معادل ها در دیکشنری فارسی: فتیله
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان