[اسم]

wickerwork

قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 هر چیز ساخته شده از حصیر یا ترکه بافته

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان