[صفت]

wide awake

/waɪd əˈweɪk/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more wide awake] [حالت عالی: most wide awake]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 کاملا بیدار

  • 1.At 2 a.m. I was still wide awake.
    1. در ساعت 2 صبح من هنوز کاملا بیدار بودم.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان