[صفت]

widely-read

/wˈaɪdliɹˈiːd/
قابل مقایسه

1 پرخواننده

معادل ها در دیکشنری فارسی: پرخواننده
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان