[صفت]

wide-eyed

/ˌwaɪd ˈaɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: more wide-eyed] [حالت عالی: most wide-eyed]

1 با چشمانی کاملاً باز (در اثر ترس، تعجب و...)

  • 1.She is wide-eyed with astonishment.
    1. او از تعجب چشمانش کاملاً باز شده‌اند.

2 بی‌تجربه ساده‌لوح، معصوم

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان