[اسم]

wicket

/ˈwɪkət/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 دریچه (به‌ویژه روی یا کنار دریچه‌ای بزرگتر) دروازه کوچک

2 ویکت (کریکت)

توضیحاتی درباره wicket
ویکت از سه میله عمودی و دو قطعه چوبی بین آن‌ها ساخته می‌شود. توپ‌انداز باید سعی کند که توپ را به ویکت بزند.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان