[صفت]

wicked

/ˈwɪkɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: wickeder] [حالت عالی: wickedest]

1 بدجنس خبیث، بدذات

مترادف و متضاد evil mischievous
  • 1.a story about a wicked witch
    1 . یک داستان درباره یک جادوگر بدجنس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان