[صفت]

wicked

/ˈwɪkɪd/
قابل مقایسه
[حالت تفضیلی: wickeder] [حالت عالی: wickedest]
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 بدجنس خبیث، بدذات

معادل ها در دیکشنری فارسی: پلید خبیث رذل نابکار شرور شریر
مترادف و متضاد evil mischievous
  • 1.a story about a wicked witch
    1. یک داستان درباره یک جادوگر بدجنس
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان