[صفت]

wide-ranging

قابل مقایسه

1 جامع گسترده

معادل ها در دیکشنری فارسی: دامنه‌دار
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان