[صفت]

widescreen

/wˈaɪdskɹiːn/
غیرقابل مقایسه

1 با صفحه نمایش پهن دارای صفحه نمایش عریض

تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان