[حرف ندا]

wow

1 وای اوه، آه

معادل ها در دیکشنری فارسی: وای
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان