[اسم]

writer

/ˈraɪtər/
قابل شمارش
مشاهده در دیکشنری تصویری

1 نویسنده

مترادف و متضاد author
  • 1.a cookery writer
    1. نویسنده کتاب های آشپزی
  • 2.She is a well-known writer of children's books.
    2. او یک نویسنده شناخته شده کتابهای کودکان است.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان