[اسم]

le centime

/sɑ̃tim/
قابل شمارش مذکر

1 سانتیم یک صدم یورو

  • 1.Pas un centime de plus.
    1. نه یک سانتیم [یک صدم یورو] بیشتر!
  • 2.Tu as de la chance ça vaut un centime, ma chère.
    2. عزیزم تو شانس آوردی این یک سانتیم [یک صدم یورو] می ارزد.
تصاویر
دانلود اپلیکیشن آموزشی + دیکشنری رایگان